Examensarbeten

På Motion Control är vi vana att ta emot högskole- och universitetsstudenter som vill göra sitt examensarbete hos oss. På denna sida listar vi de examensarbeten som för tillfället är tillgängliga. Beroende på arbetsbelastning, plats och tid att handleda, så kan det hända att vi inte har möjlighet att handleda ett examensarbete för tillfället även om det står som ledigt i listan nedan. De flesta examensarbeten som finns hos oss är utveckling av datornära produkter. Det är därför en fördel om du/ni kan både elektronik och data, även om examensarbetet enbart rör det ena området. 

Vi utanonserar många exjobb som vi tycker är intressanta men klarar bara av att handleda max två stycken åt gången. Detta för att hålla en god nivå på exjobben.

Formella krav och ansökan

För att du ska ha möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss krävs att du har kometens inom elektronik och/eller datateknik samt behärska svenska och engelska i tal och skrift. Skicka in ett kort personligt brev och CV och ange det examensarbete du är intresserad av genom att märka mailet med "Ansökan examensarbete - [exjobb]". Ansökan vill vi ha ungefär en månad före tilltänkt uppstart. Är den sökta platsen ledig och vi tycker att du har rätt profil, så ber vi dig återkomma med ett betygsutdrag. Bilagor föredrar vi att få i PDF-format.

Frågor och ansökningar tar vi emot via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vi svarar så fort vi hinner, normalt inom några arbetsdagar. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven eller är av karaktären massutskick svarar vi normalt inte på.

Välkommen med din ansökan!

 

Logger - hårdvara

Examensarbetet består i att ta fram en datalogger för USB-bussen. Loggern ska kunna användas som ett USB-minne. Olika enheter ska kunna skriva på loggern och data ska kunna läsas av på en vanlig persondator. Kunskaper i elektronikkonstruktion och programmering av mikroprocessorer är en förutsättning. Kunskaper om USB-kommunikation är meriterande.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling.
Bedömd omfattning: 20 veckor. 1-2 personer. D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse. Kan med fördel göras på halvfart.

Stabil positionsmätning med en 3D-sensor

En 3D sensor består av små givare eller sensorer som kan känna av rörelser i tre dimensioner, vanligtvis är det accelerometrar och gyron som används, men det kan vara andra givare, till exempel en magnetometer.

Ingen av givarna är ideal utan de har olika typer av givarfel, till exempel är drift ett vanligt gyroproblem. Ingen givare ger ifrån sig en positionsangivelse utan man får ut en vinkelhastighet (gyron) eller en acceleration (accelerometrar), därför måste givarsignalen omvandlas till en position för att det ska gå att göra en positionsmätning.

Syftet med examensarbetet är att få fram algoritmer som kan fungera i ett realtidssystem med begränsade resurser och dessa icke ideala sensorer. Utgångspunkten är att titta på olika tekniker för att från små MEMS-sensorer få en stabil och tillräckligt noggrann positionsangivelse för att kunna använda 3D-sensorn för att mäta rörelser och positioner för människor och djur.

Typ av examensarbete: Undersökning, utveckling av mjukvara för inbyggda system, digital signalbehandling.
Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Trådlös USB-värd (radioadapter) - hårdvara

(Fortsättningsprojekt från BlueUSB)

Till vår produkt USB I/O behövs en radiodel för att få ett trådlöst gränssnitt (radio) mellan datorn och USB I/O-enheten. I arbetet ingår en bland annat elektronik- och firmwareutveckling. Krav är att ha goda kunskaper om elektronikkonstruktion och inbyggd programmering. Inga specifika radiokunskaper är nödvändiga då tanken är att använda befintliga radiomoduler som finns på marknaden. Dessa ska dock ritas (CAD) in på kretskortet.

Syftet är att ta fram en prototyp som ska kunna fungera tillsammans med USB I/O-enheten, så utförlig testning och provning tillsammans med USB I/O enheten ska ske. Detta exjobb kan omvandlas till D-nivå/20 veckor genom att utökas med en större funktions- och radioundersökning samt i antalet funktioner som ska implementeras.

Typ av examensarbete: Hårdvaruutveckling, eventuellt med en större undersökning.
Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 person. C-nivå. (ev. 20 veckor/2 personer/D-nivå).

Tillsättning enligt överenskommelse.

Tränings- och Rörelseanalysprogramvara för Medicinska Tillämpningar

Forskning inom hälsovetenskapen letar ständigt efter innovativa lösningar. I detta sammanhang utvecklar Motion Control inbyggda system för att hjälpa till att driva forskning och innovation. 

Det är ovanligt att rörelseskadade eller rörelsehindrade personer kan mäta, jämföra, rehabiliteringsträna och förbättrra sina resultat även i hemmet. Vilket vi önskar underlätta för dessa personer. Motion Control har sedan tidigare byggt ett hårdvarusystem som gör det möjligt att analysera kroppsrörelser för medicinska tillämpningar. I den pågående forskningen och utvecklingen behöver vi smarata mjukvarulösningar för att säkerställa ett fungerande system och för att driva fram funktionerna i systmet. Examensarbetet består i att undersöka och utveckla ett mjukvarusystem med användarvänligt gränssnitt för Motion Controls sensorer och hårdvara i hälsoteknikssammanhang. 

Syftet med examensarbetet är att utveckla mjukvara som beräknar och visualiserar rörelse av sensorer och presenterar de infångade data på ett enkelt och begripligt sätt. Detta innebär utveckling i C # och att ta fram ett ramverk som analyserar rörelse från sensordata. Den insamlade informationen måste seda bli presenterad på ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Slutligen innebär exjobbet att undersöka och utveckla mjukvaran till ett rörelseträningssystem för patienterna som vill träna och jämföra resultatet hemma.

Arbetsuppgiften består kortfattat av följande delar:

  1. Undersöka lämpliga medicinska undersöknings- och träningsmetoder.
  2. Undersöka lämpliga metoder för att bygga upp ett användarvänligt grafiskt gränssnitt.
  3. Utveckla mjukvaran.
  4. Testa mjukvaran och göra användartester.
  5. Dokumentation och rapportskrivning.

 

Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (C++).
Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 person. C-nivå. 

Tillsättning enligt överenskommelse. 

USB-växel

(Fortsättningsprojekt)

Motion Control arbetar med att ta fram olika avancerade hjälpmedel för funktionshindrade. Ofta för rörelsehindrade i datornära sammanhang. Ett typiskt exempel är hjälpmedel för att styra eller kontrollera något via en vanlig dator. Olika sorters hjälpmedel ansluts framförallt via USB-porten på dagens datorer. Även om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör de det i vissa sammanhang. Det vore därför önskvärt att kunna stänga av de enheter man inte använder för att dessa inte ska störa. Man väljer då via växeln vilken enhet som datorn för stunden ska bry sig om.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling.
Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Utveckling av firmwarestöd

Motion Control är ett konsultföretag inom elektronikbranschen som bland annat hjälper till att driva forskning och innovation framåt. Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av både elektronik (hardware) och inbyggd programvara (firmware). För att förbättra firmwarestöden för externa och interna projekt behövs det ett förbättrat verktyg.

Examensarbetet innebär att ta fram ett verktyg för att lättare kunna stötta utvecklarna vid firmwareutveckling. Det första steget är att undersöka vad som redan finns på marknaden för att sedan testa och utvärdera ett eller flera utav verktygen. Därefter behöver verktyget anpassas till Motion Controls arbetssätt. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett fungerande stöd vid firmwareutveckling vid Motion Control innehållande verktyg, riktlinjer etc.

 Typ av examensarbete: Firmwareutveckling (inbyggd programvara), Mjukvaruutveckling (C++, C# eller Java).
Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 person. C/D-nivå (kan nivåanpassas).

Tillsättning enligt överenskommelse.

Webbaserat projektuppföljningsverktyg

Motion Control är ett konsultföretag inom elektronikbranschen som bland annat hjälper till att driva forskning och innovation framåt. För att även förbättra interna kommunikations- och projektprocesser behövs ett modernt webbaserat projektuppföljningsverktyg.

Examensarbetet innebär att undersöka och ta fram ett bestående uppföljningsverktyg som grafiskt visar projektens övergripande status. Det första steget är att undersöka och förstå bestående funktioner och processer på Motion Control för att sedan utveckla nya funktioner och förbättra projektprocesser. Syftet är därefter att implementera de nya funktionerna för att sedan testa deras tillämplighet. Det krävs även undersökning och utveckling av en processkarta för att på ett grafiskt sätt visa vart projekten är i utvecklingsprocessen. Det ska vara möjligt att få ut detaljerad information om respektive steg i utvecklingsprocessen. 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett enkelt och lättöverskådligt projektuppföljningsverktyg som kan användas av styrgrupper och projektledare. Det ska vara möjligt att få fram mer detaljer om respektive projekt och dess status.

Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (C++, C# eller Java) 
Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 personer. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

JoomSpirit