Motion Control ställer ut på Automation Expo

Expot hålls i the Hub på expectrum där både utställande företag samt ett Speaking Corner där föreläsare från organisationer och företag presenterar sina verksamheter och hur de stöttar företag finns på plats. Det finns även möjlighet till  rundvandringar på expectrum för att bland annat upptäcka den aktivitetsbaserade arbetsytan. Expot är öppet kl 11.00 - 14.00 på Kopparbergsvägen 10.

JoomSpirit