Trådlös kommunikation

 

Trådlös kommunikation är ett brett område som innefattar all teknisk kommunikation där två enheter kommunicerar utan att vara sammanbundna via trådTrådlös kommunikation är ett brett område som innefattar all teknisk kommunikation där två enheter kommunicerar utan att vara sammanbundna via tråd. Istället använder man sig av radiovågor, ljud eller ljus.

Trådlös kommunikation kan användas över korta såväl som långa avstånd,  t.ex. någon meter för en fjärrkontroll med infrarött ljus (IR) till flera kilometer för mobiltelefoner.

Exempel på andra trådlösa teknologier är Bluetooth, ZigBee, WiFi, laser, AM- och FM-radio.

Trådlöst på Motion Control

Motion Control sysslar mest med trådlös kommunikation via radio och ljus. Vi arbetar främst med programmering av radiochip, men inte med antenndesign..

Referensprojekt

Trådlöst I/O
Kretskort med ett styr- och reglersystem för trådlös kommunikation inom elkraftgenerering, där Bluetoothlänkens överföringsprotokoll har optimerats mot minsta möjliga tidsfördröjning. Insamling av mätdata sker i en roterande miljö med krafter upp till hela 200 G.

Trådlös länk
Systemet består av ett moderkort innehållande olika gränssnitt bl.a. adapterkontakt för anslutning av olika radiomoduler för utvärdering. Tekniker som används är Bluetooth, ZigBee, MiWi, 433/868 MHz-radio, Shortlink, GPRS/GSM etc. Kommunikationen sker mellan två moderkort eller två datorer.

JoomSpirit